Ovi Uvjeti suradničkog računa sastavni su dio Uvjeta korištenja usluga te skupa s njima tvore Ugovor o pružanju Usluga između tvrtke SETCOR d.o.o. sa sjedištem na adresi Čabdin 73, 10450 Jastrebarsko, OIB: 69149293370 (“MyDataKnox”) i druge ugovorne strane (“Korisnik”) u kontekstu hostinga web stranica Korisnika, pohrane podataka Korisnika i ostalih on-line usluga koje MyDataKnox pruža (“Usluge”).

1. DEFINICIJE

 1. Značenje pojmova korištenih u sadržaju ovog Ugovora:
  • Setcor, Tvrtka, MyDataKnox: SETCOR d.o.o.;
  • Korisničke stranice: Web stranice Tvrtke na adresi https://user.mydataknox.com;
  • Korisnik, Klijent: Privatna ili pravna osoba koja se registrira na Korisničke stranice kroz proces registracije ili narudžbe Usluga;
  • Usluga: Usluga koju MyDataKnox nudi postojećim i novim Korisnicima;
  • Suradnički račun: MyDataKnox Usluga koja Korisniku omogućava ostvarivanje provizije od prodaje MyDataKnox Usluga i proizvoda po pravilima definiranim u ovim Uvjetima;
  • Suradnik, Preporučitelj: Korisnik koji aktivira MyDataKnox Suradnički račun;
  • Oznaka suradnika, SID broj: Jedinstvena brojčana oznaka koja se pri aktivaciji Suradničkog računa dodjeljuje Korisniku;
  • Suradnička poveznica, Suradnički link: Pojam koji označava link (vezu između dvije web-stranice) kojeg Suradnik postavlja na svoje web stranice, a koje novog korisnika vode na stranice Tvrtke;
  • Nagrada: Provizija koju Suradnik ostvari dovođenjem novih korisnika kroz Suradničku poveznicu;
  • Posjetitelj: Bilo koja osoba koja posjeti internet stranice Suradnika ili bilo koji drugi servis koji prikazuje Suradnički link;

2. KREIRANJE I ZATVARANJE SURADNIČKOG RAČUNA

 1. Svi Korisnici imaju pravo kreiranja Suradničkog računa.
 2. Kreiranje Suradničkog računa vrši se na način da Korisnik posjeti Korisničke stranice i aktivira Suradnički račun.
 3. Kreiranjem Suradničkog računa, Korisniku će biti dodijeljen njegov SID broj koji služi za raspoznavanje Suradnika u sustavu Tvrtke.
 4. Zatvaranje Suradničkog računa vrši se na zahtjev Suradnika te u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta;
 5. Zahtjev za zatvaranjem Suradničkog računa Suradnik je dužan poslati e-mailom na adresu support@mydataknox.com ili direktnim otvaranjem upita MyDataKnox podršci kroz Korisničke stranice.

3. UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA SURADNIČKOG RAČUNA

 1. UVJETI KORIŠTENJA SURADNIČKOG RAČUNA
  • Aktivacijom Suradničkog računa smatra se da je Suradnik prihvatio sve odredbe ovih Uvjeta.
  • Suradnik se obvezuje promovirati Usluge Tvrtke na način koji je u skladu sa zakonom i odredbama ovih Uvjeta.
  • Prihvaćanjem ovih Uvjeta Suradnik se obvezuje koristiti svoju Suradničku poveznicu isključivo na stranicama koje isključuju bilo kakav sadržaj koji može biti u suprotnosti sa zakonima Republike Hrvatske i/ili međunarodnim zakonima prihvaćenim od strane Republike Hrvatske.
 2. USLUGE OBUHVAĆENE SURADNIČKIM RAČUNOM
  • Suradnički račun Suradniku omogućava Nagradu kroz promoviranje sljedećih MyDataKnox Usluga:
   • Web hosting
   • Reseller hosting
   • VPS serveri
   • Dedicirani serveri
   • Cloud backup
   • Premium podrška
 3. NAČIN KORIŠTENJA SURADNIČKOG RAČUNA
  • MyDataKnox pri aktivaciji Suradničkog računa odmah Suradniku generira SID broj.
  • Suradnik se obvezuje koristiti jedinstveni Suradnički link prikazan u Korisničkim stranicama.
  • Suradnik svoj Suradnički račun koristi na način da Suradnički link postavi na web stranice ili neki drugi servis koji omogućava usmjeravanje posjetitelja putem Poveznice.
  • Klikom Posjetitelja na Suradnički link, Posjetitelj se usmjerava na stranice Tvrtke te se u računalo Posjetitelja sprema kolačić (“cookie”) koji osigurava da se Suradniku pripiše nagrada ako Posjetitelj zakupi neku od MyDataKnox Usluga za koju je omogućen pripis Nagrade kroz Suradnički račun.
  • Kolačić spremljen na računalo Posjetitelja vrijedi 90 dana. Ukoliko u tom roku Posjetitelj zakupi neku od MyDataKnox Usluga za koju je omogućen pripis Nagrade kroz Suradnički račun, Suradniku će biti dodijeljena Nagrada definirana ovim Uvjetima.
  • MyDataKnox nije odgovoran za eventualnu nemogućnost praćenja Posjetitelja uzrokovanu tehničkim problemima, postavkama Posjetiteljevog internet preglednika, ručnim brisanjem kolačića od strane Posjetitelja ili neispravnim korištenjem Suradničkog linka.
  • Suradnik Nagradu ostvaruje isključivo kroz kupovinu MyDataKnox Usluga od strane Posjetitelja koji na MyDataKnox stranice dođe kroz Suradnički link.
  • Nagrada se ne može ostvariti na narudžbe ostvarene vlastitim Suradničkim linkom, što znači da Suradnik ne može iskoristiti svoj vlastiti Suradnički link za ostvarivanje nagrade po plaćenom računu.
  • MyDataKnox Suradniku omogućava detaljan pregled Posjetitelja upućenih na stranice Tvrtke kroz Suradnički link te ukupnu visinu Nagrade.
 4. VISINA I NAČIN ISPLATE NAGRADE
  • Suradniku će za svaku narudžbu MyDataKnox Usluga ostvarenu kroz Suradnički link Suradnika biti dodijeljena Nagrada u visini od 10% neto iznosa plaćenih Usluga koje zadovoljavaju ove Uvjete.
  • Nagrada će biti dodijeljena isključivo za Usluge obuhvaćene Suradničkim računom.
  • Nagrada se Suradniku, osim pri inicijalnom plaćanju narudžbe koja zadovoljava ove Uvjete, dodjeljuje i sa svakim produljenjem Usluge zakupljene kroz Suradnički link.
  • Ukupan iznos Nagrade se povećava sa svakom dodijeljenom Nagradom.
  • Suradnik stječe uvjete za isplatu Nagrade onog trenutka kada ukupna vrijednost Nagrade dosegne 300KN.
  • Za isplatu Nagrade, Suradnik mora istu zatražiti kroz Korisničke stranice.
  • Isplata Nagrade vrši se na dva načina:
   • Uplatom iznosa Nagrade na korisnički profil Suradnika, što Suradniku omogućava iskorištavanje Nagrade isključivo za plaćanje MyDataKnox Usluga.
   • Uplatom iznosa Nagrade na žiro račun Suradnika (vrijedi isključivo za pravne osobe).
   • Za isplatu Nagrade na žiro-račun Suradnika, Suradnik je dužan Setcoru isporučiti fakturu na iznos Nagrade uvećan za iznos PDV-a (ukoliko je Suradnik u sustavu PDV-a).
   • Faktura za isplatu Nagrade mora sadržavati stavku “Provizija za ugovorene poslove”.
   • MyDataKnox se obvezuje zatraženu isplatu Nagrade izvršiti u roku od 30 dana, ukoliko je zahtjev u skladu s ovim Uvjetima.

4. OSTALE ODREDBE

 1. MyDataKnox zadržava pravo ukidanja Suradničkog računa u slučaju:
  • Korištenja Suradničkog linka u SPAM porukama;
  • Lažnog ili obmanjujućeg oglašavanja MyDataKnox Usluga;
  • Korištenja Suradničkog linka na stranicama koje sadrže neprimjeren sadržaj ili sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonima RH i međunarodno priznatim zaklonima;
  • Kršenja autorskih prava i intelektualnog vlasništva;
 2. U slučaju ranog otkazivanja Usluge zakupljene kroz Suradnički link koje zahtijeva povrat novca, MyDataKnox zadržava pravo umanjiti Nagradu Suradnika za iznos vraćen Korisniku Usluge.